loader

ציפי אנהנג

מהניסיון שלי:

גם אם חטאתי מחר יום חדש

מי אני בכמה מילים? 
אני אמא לשלושה ילדים, סבתא לאחד ועוד אחד בדרך.
אני מדריכה בשומרי משקל מזה 18  שנים.
דרך ארוכה עברתי מאז שהגעתי לשומרי משקל כנערה מתבגרת, אני יודעת שהחברות בשומרי משקל שומרת עלי.
במקביל לעבודתי כמדריכה בשומרי משקל, אני מחנכת ויועצת בתיכון.
אני מאמינה שעבודה תהליכית בקבוצה, זו הדרך הטובה ביותר להשיג תוצאות לטווח ארוך.

סיפור ההצלחה שלי ? 
אני חברת כבוד משנת 1982, שנים רבות שמרתי על משקל הכבוד, אבל חטאתי בחט העישון.
בשנת 1996, לאחר לחץ, עברתי תהליך של הפסקת עישון, מאחר שהתחלתי לעלות במשקל הבנתי שעלי לחזור לקבוצה, מאז אני מתמידה לאכול לפי שיטת שומרי משקל וברור לי שחלק מהצלחתי היא מהיותי חברת כבוד והיותי חלק מהקבוצה שנקראת שומרי משקל.

הטיפ המנצח שלי? 
להקפיד על פעילות גופנית קבועה