loader

פטריסיה הספר

מהניסיון שלי:

מודעות להישגים שלנו!!

מי אני בכמה מילים? 
קוראים לי פטריסיה הספר, נשואה + 3 ילים. נולדתי בארגנטינה ועליתי לארץ בשנת 1986. מגיל 14 סבלתי מעודף משקל שהחל 
בגיל התבגרות. עודף המשקל השפיע עלי בצורה כזו שניסיתי כל מיני דיאטות , כדורים ופרונות קסם כדי לרדת במשקל. שןם דבר לא עזר. 
אחרי ההריון השלישי שלי הגעתי לשומרי משקל ואמז כבר עבר 18 שנה שאני שומרת על המשקל

סיפור ההצלחה שלי? 
ההצלחה שלי נמדדת בשינויים שעשיתי עד עכשיו כדי לנהל אורח חיים בריא. מאוד מקפידה על ארוחות מסודרות, בודקת מה יש בצלחת שלי,
עושה פעילות גופנית בעיקר לנשמהו ומערכיה על הישג אפילו אם הוא הקטן ביותר.

הטיפ המנצח שלי: התמדה!! לא לדלג על שום מפגש!!