loader

אורלי וייס

מהניסיון שלי:

אני יכולה! להגיע לקבוצה - אם היא יכולה אז גם אני, בכל מצב כשטוב ושפחות טוב.

עובדת בשומרי משקל 40 שנה - נכנסתי רווקה, נישאתי ונולדו לנו 3 ילדים ו- 5 נכדים.
עובדת בבאר שבע ויצו, קרית גת.
הקבוצות עוזרות לי לשמור ואני עוזרת לכולם ונהנת מכולם.
בתור נערה, דוד שלי העיר לי "דובונת" ומאוד נעלבתי, סיפרתי לאמא שלי והיא הסכימה איתי, חיפשתי איפה יש קבוצה של שומרי משקל ונרשמתי.
ירדתי 25 ק"ג וקיבלתי מחמאות מכולם.

 הטיפ המנצח שלי: השאריות לפח וחסל - למדתילהכין מנות מדודות.