loader

נאווה ירון הלמן

מהניסיון שלי:

שמי נאוה ירון הלמן

ירדתי 7.5 קג

הסיפור שלי שלא היה קצר: אחד משלושת ילדינו חלה מאוד מאוד והתאשפזנו לשיקום ממושך בבית חולים לוינשטיין. אחרי שנה מצב הבן התדרדר ועברנו לבתי חולים נוספים ברחבי הארץ בהם שהינו שנה נוספת. לכול מקום שהגעתי חיפשתי קבוצה של שומרי משקל והצטרפתי. עברתי תהליך איטי ולפעמים מתסכל עד לכבוד.

 זו היתה הפעם השלישית שלי בשומרי משקל בארץ ובארצות הברית וחושבת שהפעם הצלחתי מכיוון שבתוך חודשי המחלה של הבן, בתוך איבוד השליטה האישי משפחתי ומקצועי, הצלחתי להשיג שליטה במשהו אחד והוא הבריאות והמראה שלי.