loader

לוזי אלמגור קורקוס

מהניסיון שלי:

הנה סוף הסיפור... השינוי הוא לא באוכל, אלא באכילה.

מי אני בכמה מילים ? 
אמא ל 4 ילדים, גרה בגדרה. מאמנת אנשים ועסקים להשגת תוצאות. בתהליך הירידה במשקל בקבוצות שלי הלקוחות לומדים כלים פרקטיים לשינוי תפישת חשיבה. מדייקים את היעדים, מחדדים את המטרות ואני מאירה את הדרך. הדרך לא תמיד קלה אבל התוצאה ממש שווה!

סיפור ההצלחה שלי? 
התחלתי את התהליך בשומרי משקל לאחר הלידה הראשונה שלי. התחברתי מאד לשיטת הנקודות משום שהיא נתנה לי מסגרת של כמה זה "עולה" ביחס ל...הבנתי את הסקופ שלי ודאגתי שישתלב בנוחות מסוימת בתוך הסך הכל הזה שנקרא "חיים". אז היו עליות וירידות.. וכשהדרך טובה התוצאה מגיעה. היום השמירה על משקל הכבוד (כבר 16 שנה עם הפסקות הריון) היא דרך חיים. יש לי "מה" חזק שמנצח כל "איך" : )

הטיפ המנצח שלי:
אל תתעסקו במשקל. תנהלו את הדרך שלכם, התוצאה הרצויה תגיע.