loader

דינה וסרשטיין

מהניסיון שלי:

להתרכז במה כן אפשר לעשות ולא במה לא.

אמא ל 5 בנים נושמת טבע רוכבת אופני שטח רוקדת ומדריכת יוגה

מאמינה בחיבור של גוף ונפש ורואה את ההדרכה כאחת המתנות של חיי. בלהוביל אנשים לעשיית שינוי בדרך חיים .לחיים בריאים  מאוזנים ןפעילים יותר. 

והכל מתוך מרחב מאפשר מכיל מעצים מעניק אנרגיה ומעורר השראה

ירדתי במשקל  מתוך הבנה של פיוס ושלום עם האוכל.

האוכל לא אוייב . למדתי לאכול מאוזן ובריא יותר.

והסיפור הגדוך בתוך זה שאני שומרת למעלה מ 10 שנים 

הטיפ המנצח שלי

איזון זה שם המשחק