loader

תמיכה קבוצתית

תמיכה קבוצתית היא עקרון בסיסי בשיטת שומרי משקל כיוון שמניסיוננו בקבוצה מגיעים לתוצאות טובות יותר בהרזיה. מאחר והמפגש ממלא אנרגיה וידע החשוב במיוחד מול אתגרי הקיץ והחופש הגדול. כתבת מערכת | 05.07.2020

תמיכה בתהליך הירידה במשקל מההיבט התזונתי חשוב מאוד.

ü     הכנה/ קניה של מזונות ישפיעו על יכולת ההתמודדות ביום יום. פיתויים בבית/ בעבודה מעמידים את המרזים בפיתוי תמידי. ארון ממתקים, אפייה מתמדת של עוגות ועוגיות, ועוד. האנרגיה שמבזבזים כדי להתגבר על " לא לקחת " היא עצומה ומעייפת ובסוף מפסידים כי לא עומדים בפיתוי. סביבה תומכת תמנע מפיתויים אלו להיות זמינים.

ü     ארוחות משפחתיות  - חשובות בכך שמאפשרות לכל המשפחה להתעדכן בחיי היום יום של בני המשפחה. ארוחה כזו יכולה להיות מקור תמיכה כאשר כל בני המשפחה יעשו שינוי תזונתי. בכך יביעו את תמיכתם בבן המשפחה הנמצא בתהליך ירידה במשקל. הבריאות שווה לכולם כי נכון לפתח הרגלי אכילה טובים גם לאלה שאינם נמצאים בעודף משקל.

ü     מסגרת התזונה של שומרי משקל -  כאשר אוכלים במסגרת תקציב הנקודות, מבינים את הגבולות. למרות החופש הקיים בתוך גבולות התקציב, ישנה רשת ביטחון שעוטפת ואינה מאפשרת מעידות. הכללים של תוכנית שומרי משקל המאוד ברורים בהמלצה מה לאכול וכמה

התמיכה הקבוצתית היא עקרון מנחה בשומרי משקל, מייסדת שומרי משקל הבינה את הצורך האנושי בהשענות אחד על השני. בקבוצת תמיכה הצורך המשותף-הנחיה וחברי הקבוצה והמדריכה הם אלו שיוכלו לתמוך בנו בצורה הטובה ביותר כמו בתרגיל הפתיחה. הקפידו להגיע למפגשים גם כשיש לכם סיבות לא להגיע. כאן תמיד יהיה מי שיקשיב לכם, יפרגן ויעניק לכם אנרגיה להמשך הדרך. התמיכה הקבוצתית ממשיכה גם במשך השבוע.