loader

בשומרי משקל סופרים נקודות, לא קלוריות

חברת שומרי משקל העולמית נמצאת תמיד בחזית המדע טופז דרזנר, דיאטנית ראשית, שומרי משקל | 09.03.2017

החברה מיישמת את הידע הנרכש ממחקרים שבודקים את הדרך הטובה ביותר לייעל את הירידה במשקל, לשמור על המשקל לאורך זמן, תוך שמירה על בריאות הגוף.

נוסחת הנקודות פלוס של שומרי משקל פותחה על הבסיס מחקרים חדשים ועדכניים בעולם התזונה. בעבר דיאטות לירידה במשקל היו מבוססות על כמות השומן והקלוריות במזון וכך חושבו קודם נקודות שומרי משקל.

היום אנו יודעים שכמות האנרגיה המושקעת בפירוק המזון משתנה מאוד מסוג מזון אחד לאחר. החוקרים יודעים שלא ניתן להשוות קלוריה לקלוריה. מדע התזונה הבין שלא סך האנרגיה המסופקת לגוף מן המזון היא זו המשפיעה על משקל הגוף ובריאותו, אלא הרכב אבות המזון.  על פי תפיסה זו מבוססת נוסחת הנקודות החדשנית של שומרי משקל.  הגוף מפיק אנרגיה  מפירוק אבות מזון .

כשמחשבים כמה קלוריות מהמזון (יחידות האנרגיה שהגוף מפיק מהאוכל) למעשה מודדים את פליטת החום משריפת המזון. הבדיקה נעשית במעבדה והיא אינה מדויקת משום שבתהליכי פירוק המזון בגוף עצמו חלק מהרכיבים לא מתעכלים ולכן אינם תורמים אנרגיה לגוף. לדוגמה: סיבים כמו תאית הנמצאים בחלק מהדגנים ומהירקות.

שיטה נוספת לחישוב ערך קלורי של מזון המקובלת כיום היא: גרם חלבון = 4 קלוריות, גרם שומן =  9 קלוריות, גרם פחמימות =  4 קלוריות ואלכוהול = 7 קלוריות.  גם שיטה זו אינה מדויקת, מאחר שקיימת שונות בין יכולת הניצול של הגוף את אבות המזון ממקורות שונים. בחישוב זה אין התחשבות מהו מקור השומן או הפחמימה. ואנו יודעים שהגוף מנצל אחרת את השומן הרווי והלא רווי כמו גם את הסוכרים הפשוטים לעומת הפחמימות המורכבות.

קיים קושי נוסף במדידת האנרגיה שהגוף משקיע בפירוק המזון. כמות זו משתנה מאוד מסוג מזון אחד לאחר. למשל האנרגיה המושקעת בפירוק וספיגת סוכר לבן היא נמוכה ביחס לאנרגיה הדרושה לפירוק ולספיגת בשר בקר.

מחקרים שעקבו אחר אנשים שבחרו מה לאכול באופן חופשי, נראה יתרון ברור בירידה במשקל ובשמירה עליו למי שבחרו בכמות גבוהה יותר של חלבון וכמות נמוכה של פחמימה.  עוד נמצא  כדי למנוע מחלות כרוניות יש חשיבות רבה בשילוב מזונות על בתפריט (מזונות עשירים בחלבון וסיבים דלים בשומן וסוכר ונתרן )ולא רק הכמות הנאכלת.

מחקרים אחרים שנערכו בנושא מצאו כי איכות המזון משפיעה גם על הירידה במשקל, זאת בניגוד לדעה הרווחת שרק הכמות משחקת תפקיד בהרזיה.                                                                                                                                  

כשחיים ע"פ נוסחת הנקודות פלוס של שומרי משקל  -הגוף מצליח להפיק מהמזון את המרב והתוצאות בהרזיה ובבריאות הגוף טובות יותר.  

הידע שהצטבר היום מאשש השערות ששומן וסוכר פשוט הם הגורמים לעליה מהירה במשקל וכן לעליה במסת השומן בגוף ועשויים להשפיע לרעה על עליה בשומני הדם וסוכר. לעומת חלבונים וסיבים אשר זמן העיכול שלהם ארוך יותר ובכך תורמים לתחושת שובע לאורך זמן, ולירידה ברמות הסוכר והשומנים בדם. 

בהתאם לנאמר תכנית האכילה של שומרי משקל המתבססת על נוסחת הנקודות היא המתקדמת ביותר העולם ותואמת להתפתחויות המדעיות העדכניות ביותר בעולם התזונה. שמירה על תקציב הנקודות היומי ואכילה לפי עקרונות שומרי משקל מביאה להצלחה בהרזיה לשיפור הבריאות ולשמירה על המשקל לאורך זמן.

תוכניות שומרי משקל ידועות בגמישותן ומלמדות כיצד אפשר לאכול מכל המאכלים שאוהבים תוך כדי הצלחה בהרזיה.