loader

חברות כבוד לכל החיים

 "חברות כבוד" לכל החיים 
קבוצת התמיכה היא כאמור אחד  הגורמים העיקריים להצלחה בהרזיה ובהמשך בשמירה על המשקל
אדם שרזה אינו נותר לבדו והוא ממשיך לקבל  חיזוקים ולהתרענן במידע לכל חייו וזאת כדי להמשיך ולשמור על משקלו
בשומרי משקל מייחסים חשיבות רבה לשמירה על המשקל  לאורך זמן ולכן כשהגיע למשקלו הופך לחבר כבוד לכל החיים ללא תשלום, מקבל תמיכה ומעניק מניסיונו לחברי הקבוצה, ומהווה מודל לחיקוי עבור החברות בקבוצה.

כל צוות המדריכים שלנו עברו את תהליך ההרזיה בשומרי משקל וזכו בחברות כבוד

המרזים שמעוניינים ליהנות מחברות הכבוד צריכים להגיע למשקל שנקבע לה בטווח ה- BMI המתאים להם בשיתוף עם המדריכה שלהם. ולעבור מסלול "שביל זהב" .

שביל זהב
תוכנית שביל הזהב היא המשך התוכנית שבעזרתה רזית. התוכנית מלמדת כיצד למצוא את נקודת האיזון בתוכנית האכילה כדי לשמור על משקלך החדש. התוכנית נמשכת שישה שבועות בתשלום בסיומם תוענק לך "חברות כבוד" ב"שומרי משקל" לכל החיים.


עכשיו כשהגעת למשקל הכבוד, יתכן שמשקלך לא יישאר יציב תמיד.
שמירה על המשקל פירושה, שמירה בטווח של עד 1 ק"ג מעל משקל הכבוד או 2 ק"ג מתחת לו.


זכויות וחוקים לחברי כבוד
חבר כבוד זכאי להשתתף בפגישות שומרי משקל ללא תשלום בתנאי שלא עלה במשקלו יותר מק"ג אחד ולא ירד יותר מ- 2 ק"ג ממשקל הכבוד שנקבע לו, ו/או לא פסח על הפגישה החודשית בהפרש זמן שאינו עולה על 5 שבועות. חבר כבוד שעלה במשקלו וחזר למסגרת בכדי לרזות, ישלם עבור כל פגישה בה נוכח  ומשקלו עולה ביותר מ- 1 ק"ג מעל משקל הכבוד. 


חבר כבוד
 שירד ממשקל הכבוד שנקבע לו יותר מ- 2 ק"ג אינו יכול להמשיך ולהשתתף במפגשים עד שיחזור ויעלה במשקל.
חובת  הוכחת חברות הכבוד הינה באחריות החבר.
שמור על פנקס הכבוד שלך להוכחת זכאותך בבואך לקבוצות שומרי משקל.
זכותך לקבל עותק אחד בלבד מכל תכנית אכילה של שומרי משקל

 

אדם שרזה אינו נותר לבדו והוא ממשיך לקבל חיזוקים ולהתרענן במידע לכל חייו וזאת כדי להמשיך ולשמור על משקלו.