loader

חיפוש קבוצה

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 20:00 אהובה אלחנתי לנשים בלבד יום השואה נפגשים יום ה' 12/4 שעה 20:00

פתח תקווה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 19:00 גליה שוורץ לנשים בלבד
מי תהיה המדריכה שלך?