loader

חיפוש קבוצה

*ממש בקרוב נחזור לקבוצות וניפגש שוב פנים מול פנים. הקבוצות יפתחו בהדרגה לפי הוראות משרד הבריאות ותנאי המקומות השונים- במידה והקבוצה שבה לפעילות תופיעה הערה עם תאריך מדוייק*

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 20:00 אהובה אלחנתי לנשים בלבד חוזרת לפעילות: 28.4.21, יש להירשם בטרם הגעה אצל אהובה:050-2005416 החל מהשעה 19:00

פתח תקווה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 18:00 הדס נאור לנשים בלבד חוזרת לפעילות: 26.4.21, יש להירשם בטרם הגעה אצל הדס:054-4696559
מי תהיה המדריכה שלך?