loader

חיפוש קבוצה

בת ים
ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 19:00 רחלי קרני לנשים בלבד
ירושלים
ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 20:00 אהובה אלחנתי לנשים בלבד
פתח תקווה
ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 19:00 גליה שוורץ לנשים בלבד ערב ט' באב יפגשו חד פעמי ביום א' 30/7 בשעה 19:30 (במקום יום ב')
רעננה
ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 19:00 גלית בן הראש לנשים בלבד
מי תהיה המדריכה שלך?