loader

חיפוש קבוצה

בת ים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 19:00 רחלי קרני לנשים בלבד

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 20:00 אהובה אלחנתי לנשים בלבד

פתח תקווה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 19:00 גליה שוורץ לנשים בלבד 11/9 חד פעמים נפגשים בשעה 18:30