loader

חיפוש קבוצה

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 20:00 אהובה אלחנתי לנשים בלבד

פתח תקווה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 19:00 אורלי רוט לנשים בלבד להלן שינויים בעקבות חגי תשרי: בתאריכים: 1.10-ראש השנה , 14.10 ו-21.10 (סוכות) לא יתקיימו מיפגשים, הנכם מוזמנים למיפגש חלופי ביום: ג' ה-22.10 בשעה:19:00
מי תהיה המדריכה שלך?