loader

חיפוש קבוצה

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 20:00 אהובה אלחנתי לנשים בלבד

פתח תקווה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 19:00 אורלי רוט לנשים בלבד **חד פעמי ביום הבחירות ׁׁׁ(2.3ׂ) לא יתקיין מפגש, הנכם מוזמנים למפגש חלופי ביום ראשון ה-1.3 בשעה 19:00
מי תהיה המדריכה שלך?