loader

חיפוש קבוצה

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 20:00 אהובה אלחנתי לנשים בלבד

פתח תקווה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 19:00 גליה שוורץ לנשים בלבד

רעננה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 17:15 גלית בן הראש לנשים בלבד תחילת מחזור: 5.2.19 לפרטים לפנות לגלית 054-6462410