loader

חיפוש קבוצה

אור יהודה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 18:15 איקה לייבוב נוער בחדר הירוק. במקום ב-20.9 (ערב ראש השנה) המפגש יתקיים ב-19.9 קבוצה אחת בלבד בשעה 19:30.

אשדוד

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 17:30 ישראלה נתן נוער

אשקלון

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 17:00 ישראלה נתן נוער

חולון

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 17:00 רותם שטרית נוער

חיפה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 18:30 אסנת רוזנפלד נוער באופן חד פעמי ב-3.9.17 לא יתקיים מפגש.המפגש יתקיים במקום ביום ג' - 5.9.17.

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 17:30 פטריסיה הספר נוער כניסה מרחוב אהרונוב.

כפר סבא

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
חמישי 17:30 גלית פרנקה נוער
מי תהיה המדריכה שלך?