loader

חיפוש קבוצה

*ממש בקרוב נחזור לקבוצות וניפגש שוב פנים מול פנים. הקבוצות יפתחו בהדרגה לפי הוראות משרד הבריאות ותנאי המקומות השונים- במידה והקבוצה שבה לפעילות תופיעה הערה עם תאריך מדוייק*

אור יהודה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 18:15 איקה לייבוב נוער חוזרת לפעילות החל מתאריך: 9/6/21. המפגש בתאריך 22.9 לא יתקיים. המפגש בתאריך 29.9 יתקיים כרגיל. המפגש בתאריך 8.9 יעבור ל- 9.9 באותה השעה. המפגש בתאריך 15.9 יעבור ל- 14.9 באותה השעה.

נס ציונה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 16:00 דליה צימרמן נוער במהלך חודש ספטמבר לא יתקיימו מפגשים בקבוצה זו, חוזרים לפעילות ב- 04.10.21. שנה טובה וגמר חתימה טובה לכל הלקוחות!

ראשון לציון

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 17:45 ריקי אשין נוער חוזרת לפעילות החל מתאריך: 2/6/21. המפגש בתאריך 8.9 לא יתקיים. המפגשים בתאריכים 22.9 ו- 29.9 יתקיימו כרגיל. המפגש בתאריך 15.9 יוקדם לבוקר ב- 09:00.