loader

חיפוש קבוצה

*ממש בקרוב נחזור לקבוצות וניפגש שוב פנים מול פנים. הקבוצות יפתחו בהדרגה לפי הוראות משרד הבריאות ותנאי המקומות השונים- במידה והקבוצה שבה לפעילות תופיעה הערה עם תאריך מדוייק*

אור יהודה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 18:15 איקה לייבוב נוער חוזרת לפעילות החל מתאריך: 9/6/21

אשקלון

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 17:00 ישראלה נתן נוער חוזרת לפעילות: 1.6.21

נס ציונה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 16:00 דליה צימרמן נוער חוזרת לפעילות החל מתאריך: 7/6/21

ראשון לציון

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 17:45 ריקי אשין נוער חוזרת לפעילות החל מתאריך: 2/6/21