loader

חיפוש קבוצה

חוף הכרמל מועצה אזורית

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 18:00 אסנת רוזנפלד מתאים לכולם

חיפה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 08:00 אסנת רוזנפלד מתאים לכולם
שישי 08:30 אסנת רוזנפלד מתאים לכולם

חיפה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 19:00 אסנת רוזנפלד מתאים לכולם

חיפה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 15:30 אסנת רוזנפלד לעובדי החברה תחילת מחזור (2): 4.11.19 בהדרכת אסנת רוזנפלד

חיפה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 18:00 אסנת רוזנפלד נוער (נפגשים בחדר המרובע)
ראשון 19:15 אסנת רוזנפלד מתאים לכולם (נפגשים בחדר המרובע)

חיפה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 17:30 אסנת רוזנפלד מתאים לכולם

חיפה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 20:00 אסנת רוזנפלד מתאים לכולם

כביש עכו חיפה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 17:00 אסנת רוזנפלד לעובדי החברה תחילת מחזור 3 17.07.19 בהדרכת אסנת רוזנפלד

נשר

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 18:30 אסנת רוזנפלד מתאים לכולם
מי תהיה המדריכה שלך?