loader

חיפוש קבוצה

בני ברק

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 12:00 איריס פישר חכמון לעובדי החברה תחילת מחזור 5.11.19 בהדרכת איריס: 050-5344828

בת ים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 17:45 איריס פישר חכמון מתאים לכולם

בת ים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 09:00 איריס פישר חכמון מתאים לכולם
שישי 08:00 איריס פישר חכמון מתאים לכולם

חולון

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 09:00 איריס פישר חכמון מתאים לכולם

חולון

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 17:00 איריס פישר חכמון מתאים לכולם
רביעי 18:15 איריס פישר חכמון מתאים לכולם

לוד

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 18:00 איריס פישר חכמון מתאים לכולם

לוד

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 19:30 איריס פישר חכמון מתאים לכולם

ראשון לציון

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 19:30 איריס פישר חכמון מתאים לכולם

ראשון לציון

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 20:00 איריס פישר חכמון מתאים לכולם

רחובות

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 19:00 איריס פישר חכמון מתאים לכולם
מי תהיה המדריכה שלך?