loader

חיפוש קבוצה

הרצליה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שישי 08:00 חיה מדעי מתאים לכולם הפעילות בחדר ההרצאות בקאנטרי, (ימינה לאחר הכניסה הראשית)
שישי 09:30 חיה מדעי מתאים לכולם הפעילות בחדר ההרצאות בקאנטרי, (ימינה לאחר הכניסה הראשית)

הרצליה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 18:15 חיה מדעי מתאים לכולם (חדר טכנולוגיות א' קומה א')
ראשון 19:30 חיה מדעי מתאים לכולם (חדר טכנולוגיות א' קומה א') (חדר טכנולוגיות א' קומה א')

כפר סבא

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 18:00 חיה מדעי מתאים לכולם
רביעי 19:15 חיה מדעי מתאים לכולם
מי תהיה המדריכה שלך?