loader

חיפוש קבוצה

טבריה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שישי 08:30 לילך לייבוביץ מתאים לכולם

כפר תבור

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 20:00 לילך לייבוביץ מתאים לכולם

קיבוץ כנרת

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 18:00 לילך לייבוביץ מתאים לכולם אחוזת אוהלו, קיבוץ כנרת, ישראל,

רמות

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 20:00 לילך לייבוביץ מתאים לכולם
מי תהיה המדריכה שלך?