loader

חיפוש קבוצה

חולון

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 19:00 עליזה לומברוזו מתאים לכולם

יבנה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שישי 08:00 עליזה לומברוזו מתאים לכולם

רחובות

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 10:00 עליזה לומברוזו מתאים לכולם

רמת גן

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 19:00 עליזה לומברוזו מתאים לכולם חד פעמי בראש השנה 29.9 לא יתקיים מיפגש
מי תהיה המדריכה שלך?