loader

חיפוש קבוצה

טבעון

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 19:15 שרון כץ מתאים לכולם

כפר ורדים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שישי 8:30 שרון כץ מתאים לכולם

כרמיאל

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 20:15 שרון כץ מתאים לכולם

נהריה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 18:00 שרון כץ מתאים לכולם
מי תהיה המדריכה שלך?