loader

חיפוש קבוצה

יוקנעם

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 19:00 ליאת אליעז איפרגן מתאים לכולם

כרכור

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 19:00 ליאת אליעז איפרגן מתאים לכולם

להבות חביבה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 20:30 ליאת אליעז איפרגן לתושבים בלבד תחילת פעילות:5/11/18 בהדרכת ליאת איפרגן: 052-8414154
מי תהיה המדריכה שלך?