loader

חיפוש קבוצה

יוקנעם

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 19:00 ליאת אליעז איפרגן מתאים לכולם

כרכור

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 19:00 ליאת אליעז איפרגן מתאים לכולם

להבות חביבה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 20:30 ליאת אליעז איפרגן מתאים לכולם תחילת מחזור:11.11 בהדרכת ליאת איפרגן: 052-84141540
מי תהיה המדריכה שלך?