loader

חיפוש קבוצה

באר יעקב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 16:30 לאה ירקוני לעובדי החברה תחילת פעילות: 25.3.19 בהדרכת לאה ירקוני :052-8746036

חולון

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 08:15 לאה ירקוני לעובדי החברה תחילת מחזור 8.7.19 בהדרכת לאה ירקוני 052-8522102

חולון

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שישי 08:30 לאה ירקוני מתאים לכולם (קומה שניה סטודיו 105.)

חולון

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 9:00 לאה ירקוני מתאים לכולם

נס ציונה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 19:30 לאה ירקוני מתאים לכולם

ראשון לציון

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 18:00 לאה ירקוני מתאים לכולם
מי תהיה המדריכה שלך?