loader

חיפוש קבוצה

אשדוד

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 18:45 ישראלה נתן מתאים לכולם

אשקלון

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 09:00 ישראלה נתן מתאים לכולם **13.11 עקב המצב הביטחוני לא יתקיים מפגש

אשקלון

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 17:00 ישראלה נתן נוער 12.11 עקב המצב הבטחוני לא יתקיימו קבוצות
שלישי 18:30 ישראלה נתן מתאים לכולם 12.11 עקב המצב הבטחוני לא יתקיימו קבוצות
שלישי 20:00 ישראלה נתן מתאים לכולם 12.11 עקב המצב הבטחוני לא יתקיימו קבוצות
שישי 08:15 ישראלה נתן מתאים לכולם

גדרה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 09:00 ישראלה נתן מתאים לכולם

מושב נהורה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 20:00 ישראלה נתן מתאים לכולם תחילת מחזור:22.9 בהדרכת ישראלה נתן: 050-2005408

ניר ישראל

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 20:15 ישראלה נתן לתושבים בלבד תחילת מחזור: 4.12.19 בהדרכת ישראלה: 050-2005408

קיבוץ אורים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 18:00 ישראלה נתן לתושבים בלבד תחילת מחזור: 3.11.19 בהדרכת נתן ישראלה 050-2005408

קרית גת

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 12:00 ישראלה נתן לעובדי החברה תחילת פעילות: 27/2/19 בהדרכת ישראלה נתן: 050-2005408.

שדרות

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 18:30 ישראלה נתן מתאים לכולם **13.11 עקב המצב הביטחוני לא יתקיים מפגש

שדרות

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 12:00 ישראלה נתן לעובדי החברה תחילת מחזור 2 בתאריך 23/7/19 בהדרכת ישראלה: 050-2005408,
מי תהיה המדריכה שלך?