loader

חיפוש קבוצה

אשדוד

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 18:45 ישראלה נתן מתאים לכולם

אשקלון

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 09:00 ישראלה נתן מתאים לכולם

אשקלון

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 17:00 ישראלה נתן נוער
שלישי 18:30 ישראלה נתן מתאים לכולם
שלישי 20:00 ישראלה נתן מתאים לכולם
שישי 08:30 ישראלה נתן מתאים לכולם

ברור חיל

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 18:30 ישראלה נתן לתושבים בלבד

גדרה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 09:00 ישראלה נתן מתאים לכולם

מושב נהורה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 20:00 ישראלה נתן לתושבים בלבד תחילת פעילות 12.5.19

ניר ישראל

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 21:15 ישראלה נתן לתושבים בלבד תחילת מחזור: 31.7.19 בהדרכת ישראלה: 050-2005408

קרית גת

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 12:00 ישראלה נתן לעובדי החברה תחילת פעילות: 27/2/19 בהדרכת ישראלה נתן: 050-2005408.

שדרות

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 18:30 ישראלה נתן מתאים לכולם

שדרות

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 11:30 ישראלה נתן לעובדי החברה תחילת פעילות 20.05.19
מי תהיה המדריכה שלך?