loader

חיפוש קבוצה

באר שבע

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 08:30 אורלי וייס מתאים לכולם חד פעמי בתאריך ה11.8 לא יתקיים מיפגש (ט באב)
שני 18:15 אורלי וייס מתאים לכולם

בית שמש

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 20:00 אורלי וייס מתאים לכולם

קרית גת

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 8:30 אורלי וייס מתאים לכולם
שלישי 19:30 אורלי וייס מתאים לכולם מאחורי רח' הארז 51
מי תהיה המדריכה שלך?