loader

חיפוש קבוצה

באר שבע

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 08:30 אורלי וייס מתאים לכולם
שני 18:15 אורלי וייס מתאים לכולם

בית שמש

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 20:00 אורלי וייס מתאים לכולם

קרית גת

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 19:30 אורלי וייס מתאים לכולם **12.11 עקב המצב הביטחוני לא יתקיים מפגש
מי תהיה המדריכה שלך?