loader

חיפוש קבוצה

בית שאן

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 18:30 רונית גל מתאים לכולם

כפר יחזקאל

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 20:30 רונית גל מתאים לכולם תחילת מחזור: 2.9.19

עפולה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 18:00 רונית גל מתאים לכולם
שישי 8:30 רונית גל מתאים לכולם
מי תהיה המדריכה שלך?