loader

חיפוש קבוצה

בית שאן

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 18:30 רונית גל מתאים לכולם

כפר יחזקאל

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 20:30 רונית גל מתאים לכולם תחילת מחזור: 2.9.19

עפולה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 18:00 רונית גל מתאים לכולם חד פעמי ביום כיפור (9.10) לא יתקיים מיפגש, הנכם מוזמנים לקבוצת שישי בוקר בשעה: 8:30
שישי 8:30 רונית גל מתאים לכולם
מי תהיה המדריכה שלך?