loader

חיפוש קבוצה

**בהתאם להנחיות משרד הבריאות לא ניתן לקיים את המפגשים ולכן מוקפאת הפעילות בקבוצות, אנו ממשיכים לתת תמיכה דיגיטלית, במידה ונוכל לתת מענה תעודכנו עי המדריכות**

פתח תקווה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 19:00 אורלי רוט לנשים בלבד

שוהם

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שישי 08:00 אורלי רוט מתאים לכולם בחדר IQ בקומה ב'.*** חד פעמי התאריך ה-10.1.20 ניפגש בחדר קהילה (נגישות)
מי תהיה המדריכה שלך?