loader

חיפוש קבוצה

בת חפר

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 19:00 עדי כץ מתאים לכולם

כפר מונש

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 21:00 עדי כץ לתושבים בלבד תחילת מחזור: 3.9.19 בהדרכת עדי כץ 054-7299871

רעננה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שישי 08:00 עדי כץ מתאים לכולם
שישי 09:15 עדי כץ מתאים לכולם
מי תהיה המדריכה שלך?