loader

חיפוש קבוצה

כפר אורנים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שישי 8:00 ליזה אגמון לתושבים בלבד תחילת פעילות 16.8.19 בהדרכת ליזה אגמון: 050-8835521

מודיעין מכבים רעות

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 19:30 ליזה אגמון מתאים לכולם (חדר 122)
מי תהיה המדריכה שלך?