loader

חיפוש קבוצה

**בהתאם להנחיות משרד הבריאות לא ניתן לקיים את המפגשים ולכן מוקפאת הפעילות בקבוצות, אנו ממשיכים לתת תמיכה דיגיטלית, במידה ונוכל לתת מענה תעודכנו עי המדריכות**

אזור

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 20:00 סופיה גלוזמן מתאים לכולם

תל אביב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 12:00 סופיה גלוזמן לעובדי החברה תחילת מחזור: 21.1.20 בהדרכת גלוזמן סופיה 050-8682003
מי תהיה המדריכה שלך?