loader

חיפוש קבוצה

אשדוד

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שישי 08:30 חן אהרוני מתאים לכולם

אשקלון

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 18:30 חן אהרוני מתאים לכולם
שני 20:00 חן אהרוני מתאים לכולם

כרמיה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 20:00 חן אהרוני לתושבים בלבד תחילת מחזור נוסף: 14.7.19

רחובות

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 19:00 חן אהרוני מתאים לכולם

רמת גן

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 12:30 חן אהרוני לעובדי החברה תחילת פעילות : 10.9.19 בהדרכת חן אהרוני 050-9587999. נפגשים בבית מאה קומה 13.
מי תהיה המדריכה שלך?