loader

חיפוש קבוצה

רמת גן

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שישי 07:45 גילה אנגל מתאים לכולם
שישי 09:15 גילה אנגל מתאים לכולם

תל אביב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 18:45 גילה אנגל מתאים לכולם החל מתאריך 4.8 ניפגש במרכז קהילתי בת ציון 10, חדר 1 קומה 1, (חד פעמי ב11.8 לא תתקים קבוצה בגלל ט באב)
מי תהיה המדריכה שלך?