loader

חיפוש קבוצה

רמת גן

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שישי 07:45 גילה אנגל מתאים לכולם
שישי 09:15 גילה אנגל מתאים לכולם

תל אביב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 17:00 גילה אנגל מתאים לכולם **בעקבות חגי תשרי בתאריכים: 29.9 (ערב ראש השנה) , 13.10 (ערב חג סוכות) , 20.10 (הושענה רבה) לא יתקיימו מיפגשים,

תל אביב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 18:45 גילה אנגל מתאים לכולם קבוצת בצרון-העתקת פעילות מרמת ישראל
מי תהיה המדריכה שלך?