loader

חיפוש קבוצה

יש 91 קבוצות פעילות באזור תל אביב

תל אביב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 15:00 ריקי אשין לעובדי החברה תחילת פעילות 19/2/18 בהדרכת אשין ריקי: 052-2543144

תל אביב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 15:00 איריס פישר חכמון לעובדי החברה תחילת פעילות 3/9/17 עד 24/12/2017, בהדרכת איריס פישר: 050-5344828.יש חניה מוסדרת דרך רחוב רבקה זיו.

תל אביב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 09:00 עפרה רנד מתאים לכולם

תל אביב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 15:45 רון דגן לעובדי החברה תחילת פעילות 26/6/18

תל אביב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 11:45 דינה וסרשטיין לעובדי החברה תחילת פעילות: 25/6/18 בהדרכת דינה וסרשטיין: 052-2870428

תל אביב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 15:30 אילנה אלמגור לעובדי החברה תחילת פעילות 9/4/18 לפרטים אילנה 0542251917

תל אביב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 09:30 טובה זליכובסקי מתאים לכולם
שלישי 19:15 טובה זליכובסקי מתאים לכולם
שישי 08:30 לימור בן מלך מתאים לכולם

תל אביב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 18:30 רון דגן מתאים לכולם נפגשים בקומה 2 חדר סטודיו 3
רביעי 8:30 רון דגן מתאים לכולם נפגשים בקומה 0 חדר חוגים

תל אביב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 7:15 לימור בן מלך לעובדי החברה נפגשים באולם 266 קומה 2 בשלום תל אביב. תחילת פעילות 19/2/18 בהדרכת לימור בן מלך 054-5655884

תל אביב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 20:30 רון דגן מתאים לכולם
מי תהיה המדריכה שלך?