loader

חיפוש קבוצה

יש 89 קבוצות פעילות באזור תל אביב

תל אביב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
חמישי 7:00 שירי חפץ לעובדי החברה תחילת פעילות 07/09/17 עד 30/11/2017, בהדרכת חפץ שירי: 050-2005417

תל אביב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 15:00 איריס פישר חכמון לעובדי החברה תחילת פעילות 3/9/17 עד 24/12/2017, בהדרכת איריס פישר: 050-5344828.יש חניה מוסדרת דרך רחוב רבקה זיו.

תל אביב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 09:00 עפרה רנד מתאים לכולם

תל אביב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 18:30 טובה זליכובסקי מתאים לכולם

תל אביב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 09:30 טובה זליכובסקי מתאים לכולם
שלישי 19:15 טובה זליכובסקי מתאים לכולם
שישי 08:30 לימור בן מלך מתאים לכולם

תל אביב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 18:30 רון דגן מתאים לכולם נפגשים בסטודיו 3, קומה 2
רביעי 8:30 רון דגן מתאים לכולם נפגשים בחדר חוגים קומה 0.

תל אביב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 7:15 לימור בן מלך לעובדי החברה נפגשים באולם 266 קומה 2 בשלום תל אביב. תחילת פעילות 4/12/17 בהדרכת לימור בן מלך 054-5655884

תל אביב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 8:15 לימור בן מלך לעובדי החברה החל מ-4/9/17 ועד 13/11/17, בהדרכת לימור בן מלך: 054-5655884

תל אביב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 20:30 רון דגן מתאים לכולם 31/10 לא מתקיים מפגש עקב מרוץ הלילה - נפגשים חד פעמי ביום שני 30/10 בשעה 20:45

תל אביב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 12:30 דליה צימרמן מתאים לכולם
מי תהיה המדריכה שלך?