loader

חיפוש קבוצה

יש 111 קבוצות פעילות באזור תל אביב

תל אביב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
חמישי 7:00 שירי חפץ לעובדי החברה תחילת פעילות 07/09/17 בהדרכת חפץ שירי: 050-2005417

תל אביב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 15:00 איריס פישר חכמון לעובדי החברה תחילת פעילות 3/9/17 בהדרכת איריס פישר: 050-5344828.יש חניה מוסדרת דרך רחוב רבקה זיו.

תל אביב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 09:00 עפרה רנד מתאים לכולם

תל אביב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 16:15 יוכי לבנון לעובדי החברה החל מ- 15/10/2017 בהדרכת יוכי לבנון 052-2431044

תל אביב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 16:15 יוכי לבנון לעובדי החברה תחילת פעילות ה- 26.03.16 בהדרכת יוכי לבנון 052-2431044

תל אביב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 13:00 דינה וסרשטיין לעובדי החברה החל מתאריך 15/10/17 בהדרכת דינה וסרשטיין: 052-2870428.

תל אביב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 18:30 טובה זליכובסקי מתאים לכולם

תל אביב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 09:30 טובה זליכובסקי מתאים לכולם
שלישי 19:15 טובה זליכובסקי מתאים לכולם
שישי 08:30 לימור בן מלך מתאים לכולם

תל אביב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 18:30 רון דגן מתאים לכולם נפגשים בסטודיו 3, קומה 2
רביעי 8:30 רון דגן מתאים לכולם נפגשים בחדר חוגים קומה 0. במקום 20.9 ראש השנה, המפגש יתקיים ב-19.9 יום ג' בשעה 18:30. במקום 4.10 סוכות, המפגש יתקיים ב-3.10 יום ג' בשעה 18:30.

תל אביב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 20:30 רון דגן מתאים לכולם
מי תהיה המדריכה שלך?