loader

חיפוש קבוצה

יש 89 קבוצות פעילות באזור תל אביב

תל אביב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 15:00 ריקי אשין לעובדי החברה תחילת פעילות 19/2/18 בהדרכת אשין ריקי: 052-2543144

תל אביב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 15:00 איריס פישר חכמון לעובדי החברה תחילת פעילות 3/9/17 עד 24/12/2017, בהדרכת איריס פישר: 050-5344828.יש חניה מוסדרת דרך רחוב רבקה זיו.

תל אביב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
חמישי 7:00 שירי חפץ לעובדי החברה תחילת פעילות 07/09/17 עד 30/11/2017, בהדרכת חפץ שירי: 050-2005417

תל אביב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 09:00 עפרה רנד מתאים לכולם

תל אביב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 12:00 דינה וסרשטיין לעובדי החברה תחילת פעילות: 18/2/18 בהדרכת דינה וסרשטיין: 052-2870428

תל אביב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 09:30 טובה זליכובסקי מתאים לכולם
שלישי 19:15 טובה זליכובסקי מתאים לכולם
שישי 08:30 לימור בן מלך מתאים לכולם

תל אביב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 18:30 רון דגן מתאים לכולם ערב יום הזיכרון 17/4 יפגשו בשעה 18:00. נפגשים בסטודיו 3, קומה 2
רביעי 8:30 רון דגן מתאים לכולם נפגשים בחדר חוגים קומה 0.

תל אביב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 7:15 לימור בן מלך לעובדי החברה נפגשים באולם 266 קומה 2 בשלום תל אביב. תחילת פעילות 19/2/18 בהדרכת לימור בן מלך 054-5655884

תל אביב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 20:30 רון דגן מתאים לכולם יום הזיכרון יפגשו יום ב' 16/4 20:30.

תל אביב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 12:30 דליה צימרמן מתאים לכולם במקום 18/4, יום העצמאות-המפגש יוקדם ליום שלישי בתאריך 17/4 בשעה 12:30.
מי תהיה המדריכה שלך?