loader

חיפוש קבוצה

*ממש בקרוב נחזור לקבוצות וניפגש שוב פנים מול פנים. הקבוצות יפתחו בהדרגה לפי הוראות משרד הבריאות ותנאי המקומות השונים- במידה והקבוצה שבה לפעילות תופיעה הערה עם תאריך מדוייק*
יש 40 קבוצות פעילות באזור תל אביב

תל אביב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 20:30 אסנת רוזנפלד קבוצה וירטואלית זום ZOOM קבוצה וירטואלית ZOOM

תל אביב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 09:30 טובה זליכובסקי מתאים לכולם
שלישי 19:15 טובה זליכובסקי מתאים לכולם

תל אביב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 19:00 לאה דהרי מתאים לכולם (כניסה מדרך נמיר 81 , חדר 104)

תל אביב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שישי 8:30 אליזה דרמון מתאים לכולם חוזרת לפעילות: 9.4.21, יש להירשם בטרם הגעה אצל אליזה:050-4720533
שישי 9:45 אליזה דרמון מתאים לכולם חוזרת לפעילות: 9.4.21, יש להירשם בטרם הגעה אצל אליזה:050-4720533

תל אביב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 19:30 אדוה פרי מתאים לכולם (ניפגשים בסטודיו:"נעלים אדומות")

גבעתיים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 17:30 ריקי אשין מתאים לכולם חוזרת לפעילות: 19.4.21, יש להירשם בטרם הגעה אצל ריקי:052-2543144

תל אביב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 16:00 טובה זליכובסקי מתאים לכולם
שישי 08:30 טובה זליכובסקי מתאים לכולם חזרה לפעילות: 9.4.21, יש להירשם בטרם הגעה אצל טובה: 052-2445478

תל אביב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 09:00 אילנה אלמגור מתאים לכולם (חנייה חופשית ברחוב ובמגרש צמוד למרכז הספורט שנמצא מאחורי מכללת אפקה) חוזרת לפעילות בתאריך: 21.4.21 יש להירשם בטרם הגעה אצל אילנה: 054-2251917
שישי 08:30 לאה דהרי מתאים לכולם חזרה לפעילות: 9.4.21, יש להירשם בטרם הגעה אצל לאה: 050-7712094

רמת גן

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 16:00 שירי חפץ מתאים לכולם חזרה לפעילות: 21/4/21 , יש להירשם בטרם הגעה אצל שירי: 054-8669090
רביעי 17:30 שירי חפץ מתאים לכולם חזרה לפעילות: 21/4/21 , יש להירשם בטרם הגעה אצל שירי: 054-8669090
רביעי 18:30 שירי חפץ מתאים לכולם חזרה לפעילות: 21/4/21 , יש להירשם בטרם הגעה אצל שירי: 054-8669090
שישי 07:45 נחמה רוזנברג מתאים לכולם חזרה לפעילות: 9.4.21, הקבוצה מלאה לא ניתן להירשם
שישי 09:15 נחמה רוזנברג מתאים לכולם חזרה לפעילות: 9.4.21, יש להירשם בטרם הגעה אצל נחמה: 053-2503444

תל אביב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 18:30 שירי חפץ מתאים לכולם
שלישי 20:00 שירי חפץ מתאים לכולם
מי תהיה המדריכה שלך?