loader

חיפוש קבוצה

יש 18 קבוצות פעילות באזור ירושלים

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 18:00 סיגלית אוחנה מתאים לכולם
שני 09:00 מנוחה שוורצמן מתאים לכולם
שני 18:00 מנוחה שוורצמן דוברי אנגלית

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 18:00 ליליה בזרודניי מתאים לכולם בחדר מורשת קומה 2. 17/4 יום הזכרון תתקיים קבוצה אחת ב- 18:00
שלישי 19:30 ליליה בזרודניי מתאים לכולם בחדר מורשת קומה 2. 17/4 יום הזכרון תתקיים קבוצה אחת ב- 18:00
שישי 08:00 איילת גל מתאים לכולם בחדר מורשת קומה 2.

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 14:30 שביט סער וקסלר לעובדי החברה תחילת פעילות 5/2/18

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 15:00 אהובה אלחנתי לעובדי החברה תחילת פעילות: 27/12/2017 בהדרכת אלחנתי אהובה: 050-2005416

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 15:00 מרינה כהן לעובדי החברה תחילת פעילות 31/10/17 עד 13/02/2018, בהדרכת מרינה כהן: 055-6655255

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 17:45 סיגלית אוחנה מתאים לכולם

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 09:00 אהובה אלחנתי מתאים לכולם כניסה מרחוב אהרונוב.
שלישי 17:30 פטריסיה הספר נוער כניסה מרחוב אהרונוב. 17/4 יפגשו בשעה 17:00
שלישי 19:00 פטריסיה הספר מתאים לכולם כניסה מרחוב אהרונוב. 17/4 ערב יום הזיכרון יפגשו בשעה 18:00
רביעי 18:45 קרן ארבל מתאים לכולם כניסה מרחוב אהרונוב. 18/4 סגור.
רביעי 20:00 קרן ארבל מתאים לכולם כניסה מרחוב אהרונוב. 18/4 סגור.
שישי 08:30 סיגלית אוחנה מתאים לכולם כניסה מרחוב אהרונוב.
שישי 10:00 סיגלית אוחנה מתאים לכולם כניסה מרחוב אהרונוב.

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 20:00 מרינה כהן מתאים לכולם יום הזכרון יפגשו ביום ג' 17/4 בשעה 18:15 , 25/4 חד פעמי יפגשו בשעה 19:30

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 8:30 איילת גל לעובדי החברה תחילת פעילות 13/12/2017 בהדרכת איילת גל: 052-2631731

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 8:30 איילת גל לעובדי החברה תחילת פעילות 14/01/2018 בהדרכת איילת גל: 052-2631731