loader

חיפוש קבוצה

יש 29 קבוצות פעילות באזור ירושלים

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 14:30 איילת גל לעובדי החברה תחילת פעילות : 25.4.17 גל: 052-2631731

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 10:30 רויטל רמתי בן עמי לעובדי החברה תחילת פעילות 08/05/2017 לפרטים: רויטל - 052-6487293

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 18:00 איילת גל מתאים לכולם
שני 09:00 מנוחה שוורצמן מתאים לכולם
שני 18:00 מנוחה שוורצמן דוברי אנגלית

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 18:00 רויטל רמתי בן עמי מתאים לכולם בחדר מורשת קומה 2.
שלישי 19:30 רויטל רמתי בן עמי מתאים לכולם בחדר מורשת קומה 2.
שישי 08:00 איילת גל מתאים לכולם בחדר מורשת קומה 2.

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 16:30 איילת גל מתאים לכולם

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
חמישי 08:00 רויטל רמתי בן עמי לעובדי החברה תחילת פעילות 01.06.2017 בהדרכת רויטל רמתי בן עמי: 052-6487293

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
חמישי 13:45 איילת גל לעובדי החברה החל מ- 6.7.17 בהדרכת איילת גל: 052-2631731

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
חמישי 09:15 רויטל רמתי בן עמי לעובדי החברה תחילת פעילות 22/6/17 בהדרכת רויטל רמתי:052-6487293

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 15:00 אהובה אלחנתי לעובדי החברה החל מ- 5/9/17 בהדרכת אלחנתי אהובה: 050-2005416

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 12:00 רויטל רמתי בן עמי לעובדי החברה תחילת פעילות 29.5.17