loader

חיפוש קבוצה

יש 20 קבוצות פעילות באזור ירושלים

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 18:00 איילת גל מתאים לכולם
שני 09:00 מנוחה שוורצמן מתאים לכולם
שני 18:00 מנוחה שוורצמן דוברי אנגלית

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 18:00 רויטל רמתי בן עמי מתאים לכולם בחדר מורשת קומה 2. באופן חד פעמי ב-21/11 תתקיים קבוצה אחת בלבד בשעה 19:30
שלישי 19:30 רויטל רמתי בן עמי מתאים לכולם בחדר מורשת קומה 2.
שישי 08:00 איילת גל מתאים לכולם בחדר מורשת קומה 2.

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 16:30 איילת גל מתאים לכולם

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
חמישי 8:00 רויטל רמתי בן עמי לעובדי החברה תחילת פעילות 08/06/2017 עד 09/11/2017, בהדרכת רויטל רמתי בן עמי: 052-6487293

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 15:00 אהובה אלחנתי לעובדי החברה תחילת פעילות: 5/9/17 עד 12/12/2017, בהדרכת אלחנתי אהובה: 050-2005416

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 15:00 מרינה כהן לעובדי החברה תחילת פעילות 31/10/17 עד 13/02/2018, בהדרכת מרינה כהן: 055-6655255

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 17:45 סיגלית אוחנה מתאים לכולם

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 09:00 אהובה אלחנתי מתאים לכולם כניסה מרחוב אהרונוב.
שלישי 17:30 פטריסיה הספר נוער כניסה מרחוב אהרונוב.
שלישי 19:00 פטריסיה הספר מתאים לכולם כניסה מרחוב אהרונוב.
רביעי 18:45 קרן ארבל מתאים לכולם כניסה מרחוב אהרונוב.
רביעי 20:00 קרן ארבל מתאים לכולם כניסה מרחוב אהרונוב.
שישי 08:30 סיגלית אוחנה מתאים לכולם כניסה מרחוב אהרונוב.
שישי 10:00 סיגלית אוחנה מתאים לכולם כניסה מרחוב אהרונוב.

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 7:30 רויטל רמתי בן עמי לעובדי החברה החל מתאריך 6/7/17 עד27/11/2017, בהדרכת רויטל רמתי 052-6487293

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 20:00 סיגלית אוחנה מתאים לכולם