loader

חיפוש קבוצה

**בהתאם להנחיות משרד הבריאות לא ניתן לקיים את המפגשים ולכן מוקפאת הפעילות בקבוצות, אנו ממשיכים לתת תמיכה דיגיטלית, במידה ונוכל לתת מענה תעודכנו עי המדריכות**
יש 12 קבוצות פעילות באזור ירושלים

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 09:00 מנוחה שוורצמן מתאים לכולם
שני 18:00 מנוחה שוורצמן דוברי אנגלית

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 18:00 טל וקנין מתאים לכולם
שלישי 19:30 טל וקנין מתאים לכולם
שישי 08:00 נורית מאירי מתאים לכולם

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 12:00 קרן ארבל לעובדי החברה תחילת פעילות: 16.2.20 בהדרכת קרן ארבל: 050-6394667

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 09:00 אהובה אלחנתי מתאים לכולם (כניסה מרחוב אהרונוב)
רביעי 18:45 קרן ארבל מתאים לכולם
רביעי 20:00 קרן ארבל מתאים לכולם
שישי 08:00 טל וקנין מתאים לכולם (כניסה מרחוב אהרונוב. )
שישי 09:30 טל וקנין מתאים לכולם (כניסה מרחוב אהרונוב. )

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 8:30 איילת גל לעובדי החברה תחילת מחזור (8):13.11.19 בהדרכת איילת גל: 052-2631731

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 9:00 טלי בדר לעובדי החברה תחילת מחזור (8) :16.3.20, המפגשים יתקיימו בבניין ראשי במובילאיי קומה 2 חדר 260 בהדרכת טלי בדר

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 18:30 נורית מאירי מתאים לכולם
שישי 08:00 מרינה כהן מתאים לכולם

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 20:00 אהובה אלחנתי לנשים בלבד

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 17:30 אהובה אלחנתי מתאים לכולם
שישי 9:00 אהובה אלחנתי מתאים לכולם

מבשרת ציון

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 18:30 טלי בדר מתאים לכולם (המפגשים מתקיימים במקלט)
שלישי 19:50 טלי בדר מתאים לכולם (המפגשים מתקיימים במקלט)
שישי 08:30 שומרה כהן מתאים לכולם **חד פעמי בתאריך 29.2 הכניסה למקלט תהיה דרך המתנס, נכנסים למתנס פונים שמאלה ודרך האולם נרד למקלט