loader

חיפוש קבוצה

**רוב הקבוצות ומקומות המפגש חזרו לפעילות, כמובן בכפוף להנחיות משרד הבריאות ובתיאום עם מפעילי המקומות/רשויות מקומיות והגורמים הרלוונטיים, מומלץ לוודא לגבי כל קבוצה המופיעה בלוח באופן ספציפי!**
יש 10 קבוצות פעילות באזור ירושלים

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 18:00 אליזה דרמון מתאים לכולם **חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 9.6**
שלישי 19:30 אליזה דרמון מתאים לכולם **חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 9.6**
שישי 08:00 נורית מאירי מתאים לכולם **חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 5.6**

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 09:00 מנוחה שוורצמן מתאים לכולם **חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 6.7**
שני 18:00 מנוחה שוורצמן מתאים לכולם **חזרה לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 27.7

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 12:00 קרן ארבל לעובדי החברה **חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה **

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 09:00 אהובה אלחנתי מתאים לכולם (כניסה מרחוב אהרונוב) **חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 8.6**
רביעי 18:45 קרן ארבל מתאים לכולם **חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 3.6**
רביעי 20:00 קרן ארבל מתאים לכולם **חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 3.6**
שישי 08:00 טל וקנין מתאים לכולם (כניסה מרחוב אהרונוב. )**חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 5.6**
שישי 09:30 טל וקנין מתאים לכולם (כניסה מרחוב אהרונוב. )**חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 5.6**

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 18:30 נורית מאירי מתאים לכולם **חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 3.6**
חמישי 19:00 אליזה דרמון מתאים לכולם *תחילת פעילות 10.9*

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 20:00 אהובה אלחנתי לנשים בלבד *חזרה לפעילות*

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שישי 08:30 אהובה אלחנתי מתאים לכולם **חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 19.6**

מבשרת ציון

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 18:30 טל וקנין מתאים לכולם (המפגשים מתקיימים במקלט) ** חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך 2.6**חד פעמי בתאריך: 15.9 לא יתקיים מפגש
שלישי 19:50 טל וקנין מתאים לכולם (המפגשים מתקיימים במקלט) ** חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך 2.6**חד פעמי בתאריך: 15.9 לא יתקיים מפגש
שישי 08:30 שומרה כהן מתאים לכולם ** חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך 5.6** חד פעמי בתאריך: 18.9 לא יתקיים מפגש

מעלה אדומים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 20:00 אהובה אלחנתי מתאים לכולם **חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 29.6**

גבעת זאב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 20:00 שומרה כהן מתאים לכולם **חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 9.6** חד פעמי בתאריך: 15.9 ניפגש בשעה: 18:45