loader

חיפוש קבוצה

יש 19 קבוצות פעילות באזור ירושלים

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 18:00 סיגלית אוחנה מתאים לכולם
שני 09:00 מנוחה שוורצמן מתאים לכולם
שני 18:00 מנוחה שוורצמן דוברי אנגלית

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 18:00 ליליה בזרודניי מתאים לכולם בחדר מורשת קומה 2.
שלישי 19:30 ליליה בזרודניי מתאים לכולם בחדר מורשת קומה 2.
שישי 08:00 איילת גל מתאים לכולם בחדר מורשת קומה 2.

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 14:30 שביט סער וקסלר לעובדי החברה תחילת פעילות 5/2/18

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 15:00 אהובה אלחנתי לעובדי החברה תחילת פעילות: 27/12/2017 בהדרכת אלחנתי אהובה: 050-2005416

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 15:00 מרינה כהן לעובדי החברה תחילת פעילות 31/10/17 עד 13/02/2018, בהדרכת מרינה כהן: 055-6655255

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 17:45 סיגלית אוחנה מתאים לכולם

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 09:00 אהובה אלחנתי מתאים לכולם כניסה מרחוב אהרונוב.
שלישי 17:30 פטריסיה הספר נוער כניסה מרחוב אהרונוב.
שלישי 19:00 פטריסיה הספר מתאים לכולם כניסה מרחוב אהרונוב.
רביעי 18:45 קרן ארבל מתאים לכולם כניסה מרחוב אהרונוב. 28.2 (פורים) יתקיים מפגש אחד בלבד ב18:45.
רביעי 20:00 קרן ארבל מתאים לכולם כניסה מרחוב אהרונוב. 28.2 (פורים) יתקיים מפגש אחד בלבד ב18:45.
שישי 08:30 סיגלית אוחנה מתאים לכולם כניסה מרחוב אהרונוב. באופן חד פעמי ב- 2.3.18 (פורים) לא יתקיים מפגש .
שישי 10:00 סיגלית אוחנה מתאים לכולם כניסה מרחוב אהרונוב. באופן חד פעמי ב- 2.3.18 (פורים) לא יתקיים מפגש .

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 20:00 מרינה כהן מתאים לכולם

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 8:30 איילת גל לעובדי החברה תחילת פעילות 13/12/2017 בהדרכת איילת גל: 052-2631731

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 8:30 איילת גל לעובדי החברה תחילת פעילות 14/01/2018 בהדרכת איילת גל: 052-2631731