loader

חיפוש קבוצה

יש 29 קבוצות פעילות באזור ירושלים
ירושלים
ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 14:30 איילת גל לעובדי החברה תחילת פעילות : 25.4.17 גל: 052-2631731
ירושלים
ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 10:30 רויטל רמתי בן עמי לעובדי החברה תחילת פעילות 08/05/2017 לפרטים: רויטל - 052-6487293
ירושלים
ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 18:00 איילת גל מתאים לכולם
שני 09:00 מנוחה שוורצמן מתאים לכולם
שני 18:00 מנוחה שוורצמן דוברי אנגלית
ירושלים
ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 16:45 רויטל רמתי בן עמי נוער בחדר מורשת קומה 2
שלישי 18:00 רויטל רמתי בן עמי מתאים לכולם בחדר מורשת קומה 2.
שלישי 19:30 רויטל רמתי בן עמי מתאים לכולם בחדר מורשת קומה 2.
שישי 08:00 איילת גל מתאים לכולם בחדר מורשת קומה 2.
ירושלים
ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 16:30 איילת גל מתאים לכולם
ירושלים
ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
חמישי 08:00 רויטל רמתי בן עמי לעובדי החברה תחילת פעילות 01.06.2017 בהדרכת רויטל רמתי בן עמי: 052-6487293
ירושלים
ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 08:30 מירב קדמי לעובדי החברה תחילת פעילות 24/01/17 בהדרכת מירב קדמי: 054-6585333
ירושלים
ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 09:00 מירב קדמי לעובדי החברה תחילת פעילות 07/11/2016 בהדרכת מירב קדמי: 054-6585333
ירושלים
ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 15:00 מירב קדמי לעובדי החברה החל מ- 04/04/17 מירב: 054-6585333
ירושלים
ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 12:00 רויטל רמתי בן עמי לעובדי החברה תחילת פעילות 29.5.17
מי תהיה המדריכה שלך?