loader

חיפוש קבוצה

יש 16 קבוצות פעילות באזור ירושלים

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 09:00 מנוחה שוורצמן מתאים לכולם
שני 18:00 מנוחה שוורצמן דוברי אנגלית

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 18:00 שושי בש מתאים לכולם בחדר מורשת קומה 2. ב21/08/18 תתקיים קב אחת במקום שתיים בשעה 19:00.
שלישי 19:30 שושי בש מתאים לכולם בחדר מורשת קומה 2. ב21/08/18 תתקיים קב אחת במקום שתיים בשעה 19:00.
שישי 08:00 איילת גל מתאים לכולם

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
חמישי 08:30 לימור שלום לעובדי החברה תחילת פעילות 18/5/18

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 17:45 סיגלית אוחנה מתאים לכולם

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 09:00 אהובה אלחנתי מתאים לכולם כניסה מרחוב אהרונוב.
שלישי 17:30 פטריסיה הספר נוער כניסה מרחוב אהרונוב.
שלישי 19:00 פטריסיה הספר מתאים לכולם כניסה מרחוב אהרונוב.
רביעי 18:45 קרן ארבל מתאים לכולם כניסה מרחוב אהרונוב
רביעי 20:00 קרן ארבל מתאים לכולם כניסה מרחוב אהרונוב.
שישי 08:00 שושי בש מתאים לכולם כניסה מרחוב אהרונוב.
שישי 09:30 שושי בש מתאים לכולם כניסה מרחוב אהרונוב.

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 20:00 מרינה כהן מתאים לכולם

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 8:30 איילת גל לעובדי החברה תחילת פעילות 25/4/18 בהדרכת איילת גל: 052-2631731

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 9:00 שביט סער וקסלר לעובדי החברה המפגשים יתקיימו בבניין בינת קומה 5 אולם אריאל,החל מתאריך 17/6/2018

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 18:30 מרינה כהן מתאים לכולם
שישי 08:30 מרינה כהן מתאים לכולם

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 08:00 אהובה אלחנתי לעובדי החברה תחילת פעילות 30/5/18