loader

חיפוש קבוצה

*ממש בקרוב נחזור לקבוצות וניפגש שוב פנים מול פנים. הקבוצות יפתחו בהדרגה לפי הוראות משרד הבריאות ותנאי המקומות השונים- במידה והקבוצה שבה לפעילות תופיעה הערה עם תאריך מדוייק*
יש 8 קבוצות פעילות באזור ירושלים

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 18:00 אליזה דרמון מתאים לכולם חוזרת לפעילות: 6.4.21, יש להירשם בטרם הגעה אצל אליזה:050-4720533
שלישי 19:30 אליזה דרמון מתאים לכולם חוזרת לפעילות: 6.4.21, יש להירשם בטרם הגעה אצל אליזה:050-4720533
שישי 08:00 נורית מאירי מתאים לכולם חוזרת לפעילות: 19.4.21, יש להירשם בטרם הגעה אצל נורית:050-6223483

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 09:00 מנוחה שוורצמן מתאים לכולם חוזרת לפעילות: 12.4.21, יש להירשם בטרם הגעה אצל מנוחה: 054-4959903

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שישי 08:00 טל וקנין מתאים לכולם (כניסה מרחוב אהרונוב. ) חוזרת לפעילות 9/4/21 יש לתאם בטרם הגעה מול טל: 050-5416043

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 18:30 נורית מאירי מתאים לכולם חוזרת לפעילות: 21.4.21, יש להירשם בטרם הגעה אצל נורית: 050-6223483

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 20:00 אהובה אלחנתי לנשים בלבד חוזרת לפעילות: 28.4.21, יש להירשם בטרם הגעה אצל אהובה:050-2005416 החל מהשעה 19:00

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שישי 08:30 אהובה אלחנתי מתאים לכולם חוזרת לפעילות: 16.4.21, יש להירשם בטרם הגעה אצל אהובה:050-2005416 החל מהשעה 19:00

מבשרת ציון

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 18:30 טל וקנין מתאים לכולם (המפגשים מתקיימים במקלט) חוזרת לפעילות 6.4.21 יש לתאם בטרם הגעה עם טל: 050-5416043
שישי 08:30 שומרה כהן מתאים לכולם חוזרת לפעילות: 23.4.21, יש להירשם בטרם הגעה אצל שומרה:054-4574793

מעלה אדומים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 20:00 אהובה אלחנתי מתאים לכולם חוזרת לפעילות: 26.4.21, יש להירשם בטרם הגעה אצל אהובה:050-2005416 החל מהשעה 19:00