loader

חיפוש קבוצה

*ממש בקרוב נחזור לקבוצות וניפגש שוב פנים מול פנים. הקבוצות יפתחו בהדרגה לפי הוראות משרד הבריאות ותנאי המקומות השונים- במידה והקבוצה שבה לפעילות תופיעה הערה עם תאריך מדוייק*
יש 8 קבוצות פעילות באזור ירושלים

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 18:00 אליזה דרמון מתאים לכולם
שלישי 19:30 אליזה דרמון מתאים לכולם
שישי 08:00 נורית מאירי מתאים לכולם

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 09:00 מנוחה שוורצמן מתאים לכולם

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 09:00 אהובה אלחנתי מתאים לכולם (כניסה מרחוב אהרונוב)
רביעי 18:45 קרן ארבל מתאים לכולם
רביעי 20:00 קרן ארבל מתאים לכולם
שישי 08:00 טל וקנין מתאים לכולם (כניסה מרחוב אהרונוב. )
שישי 09:30 טל וקנין מתאים לכולם (כניסה מרחוב אהרונוב. )

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 18:30 נורית מאירי מתאים לכולם
חמישי 19:00 אליזה דרמון מתאים לכולם

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 20:00 אהובה אלחנתי לנשים בלבד

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שישי 08:30 אהובה אלחנתי מתאים לכולם

מבשרת ציון

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 18:30 טל וקנין מתאים לכולם (המפגשים מתקיימים במקלט)
שלישי 19:50 טל וקנין מתאים לכולם (המפגשים מתקיימים במקלט)
שישי 08:30 שומרה כהן מתאים לכולם

מעלה אדומים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 20:00 אהובה אלחנתי מתאים לכולם