loader

חיפוש קבוצה

יש 14 קבוצות פעילות באזור ירושלים

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 09:00 מנוחה שוורצמן מתאים לכולם
שני 18:00 מנוחה שוורצמן דוברי אנגלית

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 18:00 שושי בש מתאים לכולם (בחדר מורשת קומה 2. )
שלישי 19:30 שושי בש מתאים לכולם (בחדר מורשת קומה 2. )

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 09:00 קרן ארבל לעובדי החברה תחילת פעילות 5.5 בהדרכת קרן ארבל: 050-6394667

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 17:45 סיגלית אוחנה מתאים לכולם

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 09:00 אהובה אלחנתי מתאים לכולם כניסה מרחוב אהרונוב.
שלישי 17:30 פטריסיה הספר נוער (כניסה מרחוב אהרונוב.)
שלישי 19:00 פטריסיה הספר מתאים לכולם (כניסה מרחוב אהרונוב.)
רביעי 18:45 קרן ארבל מתאים לכולם חד פעמי הערב (27.3.19 )תתקיים קבוצה אחת בשעה 20:00
רביעי 20:00 קרן ארבל מתאים לכולם
שישי 08:00 שושי בש מתאים לכולם (כניסה מרחוב אהרונוב. )
שישי 09:30 שושי בש מתאים לכולם (כניסה מרחוב אהרונוב. )

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 8:30 איילת גל לעובדי החברה תחילת פעילות23/1/19 בהדרכת איילת גל: 052-2631731

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 08:30 איילת גל לעובדי החברה תחילת פעילות 10/2

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 9:00 טלי בדר לעובדי החברה תחילת סבב חדש 18.3, המפגשים יתקיימו בבניין ראשי במובילאיי קומה 2 חדר 260

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 18:30 אליזה דרמון מתאים לכולם
שישי 08:30 מרינה כהן מתאים לכולם

ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 20:00 אהובה אלחנתי לנשים בלבד