loader

חיפוש קבוצה

*ממש בקרוב נחזור לקבוצות וניפגש שוב פנים מול פנים. הקבוצות יפתחו בהדרגה לפי הוראות משרד הבריאות ותנאי המקומות השונים- במידה והקבוצה שבה לפעילות תופיעה הערה עם תאריך מדוייק*
יש 6 קבוצות פעילות באזור חיפה

חיפה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 19:00 אסנת רוזנפלד מתאים לכולם תחילת פעילות 21.4.21, יש להירשדם מראש אצל אוסנת: 054-5993636

חיפה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 19:00 אסנת רוזנפלד מתאים לכולם תחילת פעילות: 5.4.21, יש להירשם מראש אצל אוסנת: 054-5993636
שישי 08:30 אסנת רוזנפלד מתאים לכולם חוזרת לפעילות: 9.4.21, יש להירשם בטרם הגעה אצל אוסנת: 0545993636

קריית חיים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 19:00 שרית כרובי מתאים לכולם

קריית מוצקין

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שישי 08:00 שרית כרובי מתאים לכולם חוזרת לפעילות: 9.4.21, יש להירשם בטרם הגעה אצל שרית: 052-8890678

קריית מוצקין

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 18:45 שרית כרובי מתאים לכולם

חוף הכרמל מועצה אזורית

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 18:00 אסנת רוזנפלד מתאים לכולם תאריך פתיחה: 6.4.21 יש להירשם מראש בטרם הגעה אוסנת: 054-5993636