loader

חיפוש קבוצה

**רוב הקבוצות ומקומות המפגש חזרו לפעילות, כמובן בכפוף להנחיות משרד הבריאות ובתיאום עם מפעילי המקומות/רשויות מקומיות והגורמים הרלוונטיים, מומלץ לוודא לגבי כל קבוצה המופיעה בלוח באופן ספציפי!**
יש 12 קבוצות פעילות באזור חיפה

חיפה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 08:00 אסנת רוזנפלד מתאים לכולם **חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 25.5**
שישי 08:30 אסנת רוזנפלד מתאים לכולם **חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 22.5*** חד פעמי יתקיים מפגש באור חדש

חיפה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 17:30 אסנת רוזנפלד מתאים לכולם **חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 25.5***

חיפה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 19:00 עדי אשור מתאים לכולם **חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 14.6**

חיפה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 18:00 אסנת רוזנפלד נוער (נפגשים בחדר המרובע) **חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 7.6**
ראשון 19:15 אסנת רוזנפלד מתאים לכולם (נפגשים בחדר המרובע) **חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 7.6**

חיפה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 20:00 אסנת רוזנפלד מתאים לכולם **חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 27.5**

חיפה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 19:00 אסנת רוזנפלד מתאים לכולם **חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 8.6**
שישי 08:00 עדי אשור מתאים לכולם **חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 5.6**

נשר

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 18:30 אסנת רוזנפלד מתאים לכולם **חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך 27.5**

קריית חיים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 19:00 שרית כרובי מתאים לכולם **חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 9.6**

קריית מוצקין

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שישי 07:30 שחף רוקר יואל מתאים לכולם **חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 26.6**

קריית מוצקין

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 18:45 שרית כרובי מתאים לכולם **חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 10.6**חד פעמי בערב תשעה באב (29.7) יוקדם המפגש לשעה: 18:30