loader

חיפוש קבוצה

יש 11 קבוצות פעילות באזור חיפה

חיפה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 08:00 אסנת רוזנפלד מתאים לכולם
שישי 08:30 אסנת רוזנפלד מתאים לכולם

חיפה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 17:30 אסנת רוזנפלד מתאים לכולם

חיפה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 18:30 אסנת רוזנפלד נוער נפגשים בחדר המרובע.
ראשון 19:45 אסנת רוזנפלד מתאים לכולם נפגשים בחדר המרובע

חיפה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 20:00 אסנת רוזנפלד מתאים לכולם

חיפה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 19:00 אסנת רוזנפלד מתאים לכולם
שישי 08:00 עדי אשור מתאים לכולם חד פעמי ערב החג (19.4) לא יתקיים מפגש

נשר

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 18:30 אסנת רוזנפלד מתאים לכולם

קריית חיים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 19:00 שרית כרובי מתאים לכולם

קריית מוצקין

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שישי 07:30 שחף רוקר יואל מתאים לכולם

קריית מוצקין

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 19:00 שרית כרובי מתאים לכולם

כביש עכו חיפה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 17:00 אסנת רוזנפלד לעובדי החברה תחילת פעילות 20/02/19