loader

חיפוש קבוצה

יש 14 קבוצות פעילות באזור חיפה
חיפה
ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 17:00 קרן גילמור לעובדי החברה תחילת פעילות 21.3.17 קרן:0502005407
חיפה
ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 18:30 אסנת רוזנפלד נוער
ראשון 20:00 אסנת רוזנפלד מתאים לכולם
רביעי 19:00 שרית כרובי מתאים לכולם
חיפה
ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 08:30 אסנת רוזנפלד מתאים לכולם
שישי 08:30 אסנת רוזנפלד מתאים לכולם
חיפה
ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 18:00 אסנת רוזנפלד מתאים לכולם
חיפה
ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 19:00 עדית מידן מתאים לכולם חנייה ביפה נוף 89. החל מ-23.7 ועד 3.9 ,עקב שיפוצים במקום אנו נעבוד במועדון סיני בשדרות סיני 8 חיפה.
חיפה
ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 20:00 אסנת רוזנפלד מתאים לכולם
חיפה
ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שישי 08:30 עדית מידן מתאים לכולם
חיפה
ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 11:15 קרן גילמור לעובדי החברה תחלית פעילות: 16/05/17 בהדרכת קרן גילמור
חיפה
ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 19:45 אסנת רוזנפלד מתאים לכולם
נשר
ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 18:30 אסנת רוזנפלד מתאים לכולם
מי תהיה המדריכה שלך?