loader

חיפוש קבוצה

יש 14 קבוצות פעילות באזור חיפה
חיפה
ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 17:00 קרן גילמור לעובדי החברה תחילת פעילות 21.3.17 קרן:0502005407
חיפה
ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 18:30 אסנת רוזנפלד נוער
ראשון 20:00 אסנת רוזנפלד מתאים לכולם
רביעי 19:00 שרית כרובי מתאים לכולם 31.5 שבועות-לא יתקיים מפגש.
חיפה
ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 08:30 אסנת רוזנפלד מתאים לכולם
שישי 08:30 אסנת רוזנפלד מתאים לכולם
חיפה
ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 18:00 אסנת רוזנפלד מתאים לכולם
חיפה
ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 19:00 עדי אשור מתאים לכולם
חיפה
ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 20:00 אסנת רוזנפלד מתאים לכולם 31.5 שבועות-לא יתקיים מפגש.המפגש יתקיים במקום ביום ה' 1.6 בשעה 20:00.
חיפה
ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שישי 08:30 עדי אשור מתאים לכולם
חיפה
ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 11:15 קרן גילמור לעובדי החברה תחלית פעילות: 16/05/17 בהדרכת קרן גילמור 052-8711456
חיפה
ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 19:45 אסנת רוזנפלד מתאים לכולם
נשר
ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 18:30 אסנת רוזנפלד מתאים לכולם 31.5 שבועות-לא יתקיים מפגש.המפגש יתקיים במקום ביום ה' 1.6 בשעה 18:30.
מי תהיה המדריכה שלך?