loader

חיפוש קבוצה

**רוב הקבוצות ומקומות המפגש חזרו לפעילות, כמובן בכפוף להנחיות משרד הבריאות ובתיאום עם מפעילי המקומות/רשויות מקומיות והגורמים הרלוונטיים, מומלץ לוודא לגבי כל קבוצה המופיעה בלוח באופן ספציפי!**
יש 1 קבוצות פעילות באזור חיפה

חיפה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 20:00 אסנת רוזנפלד קבוצה וירטואלית זום ZOOM קבוצת זום וירטואלית
ראשון 21:00 אסנת רוזנפלד קבוצה וירטואלית זום ZOOM קבוצה וירטואלית ZOOM
שלישי 09:00 אסנת רוזנפלד קבוצה וירטואלית זום ZOOM קבוצת זום וירטואלית
חמישי 20:00 אסנת רוזנפלד קבוצה וירטואלית זום ZOOM קבוצת זום וירטואלית
חמישי 21:00 אסנת רוזנפלד קבוצה וירטואלית זום ZOOM קבוצה וירטואלית ZOOM
מי תהיה המדריכה שלך?