loader

חיפוש קבוצה

יש 12 קבוצות פעילות באזור חיפה

חיפה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 18:30 אסנת רוזנפלד נוער
ראשון 20:00 אסנת רוזנפלד מתאים לכולם
רביעי 19:00 שרית כרובי מתאים לכולם 11/4 -ערב יום השואה המפגש יוקדם לשעה 18:30, במקום 18/4-יום העצמאות המפגש יועבר ליום ג' 17/4 בשעה 19:00.

חיפה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 08:30 אסנת רוזנפלד מתאים לכולם
שישי 08:30 אסנת רוזנפלד מתאים לכולם

חיפה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 17:30 אסנת רוזנפלד מתאים לכולם 16/4 המפגש יוקדם לשעה 17:00.

חיפה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 19:00 עדי אשור מתאים לכולם חנייה ביפה נוף 89

חיפה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 20:00 אסנת רוזנפלד מתאים לכולם ערב יום השואה 11/4 המפגש יוקדם לשעה 18:30, 17/4 ערב יום הזיכרון- המפגש יוקדם לשעה 18:30.

חיפה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 19:00 אסנת רוזנפלד מתאים לכולם 16/4 המפגש יוקדם לשעה 18:30
שישי 08:00 עדי אשור מתאים לכולם

חיפה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 11:15 קרן גילמור לעובדי החברה תחילת פעילות 16/1/17

נשר

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 18:30 אסנת רוזנפלד מתאים לכולם ערב יום השואה 11/4 המפגש יוקדם לשעה 17:00, 17/4-ערב יום הזיכרון המפגש יוקדם לשעה 17:00.

קריית חיים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 19:00 שרית כרובי מתאים לכולם

קריית מוצקין

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 09:30 קרן גילמור מתאים לכולם חד פעמי 23/4 יפגשו ביום שני ב- 9:30
רביעי 18:00 קרן גילמור מתאים לכולם 11/4-ערב יום השואה , המפגש יוקדם לשעה 16:00, 18/4 -ערב יום העצמאות, מוזמנים לאופירה נבון ביום שני 16/4 בשעה 18:45.
שישי 07:30 קרן גילמור מתאים לכולם