loader

חיפוש קבוצה

יש 4 קבוצות פעילות באזור באר שבע
באר שבע
ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 09:00 אורלי וייס מתאים לכולם
שני 18:15 אורלי וייס מתאים לכולם
שישי 09:00 דני בץ מתאים לכולם
באר שבע
ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 19:00 רות פרקל מתאים לכולם בחדר מוסיקה 2
באר שבע
ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 17:30 דני בץ מתאים לכולם
שלישי 18:30 הילה קרביצקי מתאים לכולם
באר שבע
ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 18:00 רות פרקל מתאים לכולם
מי תהיה המדריכה שלך?