loader

חיפוש קבוצה

יש 3 קבוצות פעילות באזור באר שבע

באר שבע

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 09:00 אורלי וייס מתאים לכולם
שני 18:15 אורלי וייס מתאים לכולם
שישי 09:00 דני בץ מתאים לכולם במקום ב-22.9( ראש השנה )המפגש יתקיים ב-20.9 בשעה 9:00, 29.9 (יום כיפור ) המפגש יתקיים כרגיל! , במקום ב-6.10 (סוכות) המפגש יתקיים ב-4.10 בשעה 9:00

באר שבע

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 19:00 רות פרקל מתאים לכולם בחדר מוסיקה 2 .ב-20.9 ראש השנה ב-4.10 ערב סוכות וב-11.10 -לא יתקיימו מפגשים ניתן לפנות לקבוצת רמות ביום ג' בשעה 18:00

באר שבע

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 18:00 רות פרקל מתאים לכולם בתאריך 12/9 יום שלישי המפגש יתקיים בשעה 18:30