loader

חיפוש קבוצה

יש 5 קבוצות פעילות באזור באר שבע

באר שבע

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 08:30 אורלי וייס מתאים לכולם
שני 18:15 אורלי וייס מתאים לכולם

באר שבע

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שישי 08:30 דני בץ מתאים לכולם

באר שבע

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 18:00 רות פרקל מתאים לכולם (כניסה מדרך נמיר 81 , חדר 104)

חצרים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 16:30 דני בץ לעובדי החברה תחילת מחזור: 5.11.19 בהדרכת בני בץ: 052-3443070

כרמית

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 18:30 דני בץ לתושבים בלבד תחילת מחזור פעילות: 27.10.19 בהדרכת דני בץ 052-3443040