loader

חיפוש קבוצה

**בהתאם להנחיות משרד הבריאות לא ניתן לקיים את המפגשים ולכן מוקפאת הפעילות בקבוצות, אנו ממשיכים לתת תמיכה דיגיטלית, במידה ונוכל לתת מענה תעודכנו עי המדריכות**
יש 5 קבוצות פעילות באזור באר שבע

באר שבע

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 08:30 אורלי וייס מתאים לכולם
שני 18:15 אורלי וייס מתאים לכולם

באר שבע

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שישי 08:30 דני בץ מתאים לכולם

באר שבע

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 18:00 רות פרקל מתאים לכולם

חצרים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 16:30 דני בץ לעובדי החברה תחילת מחזור: 5.11.19 בהדרכת בני בץ: 052-3443070

כרמית

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 18:30 דני בץ לתושבים בלבד תחילת מחזור פעילות: 27.10.19 בהדרכת דני בץ 052-3443040