loader

חיפוש קבוצה

יש 2 קבוצות פעילות באזור באר שבע

באר שבע

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 08:00 אורלי וייס מתאים לכולם
שני 18:15 אורלי וייס מתאים לכולם
שישי 09:00 דני בץ מתאים לכולם

באר שבע

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 18:00 רות פרקל מתאים לכולם