loader

חיפוש קבוצה

יש 3 קבוצות פעילות באזור באר שבע
באר שבע
ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 09:00 אורלי וייס מתאים לכולם
שני 18:15 אורלי וייס מתאים לכולם
שישי 09:00 דני בץ מתאים לכולם
באר שבע
ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 19:00 רות פרקל מתאים לכולם בחדר מוסיקה 2 .באופן חד פעמי בתאריך 16.8.17 לא יתקיים מפגש.
באר שבע
ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 18:00 רות פרקל מתאים לכולם
מי תהיה המדריכה שלך?