loader

בית הכרם - מתנ"ס זיו ומרקס

רחוב הרצל 137, ירושלים , ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 09:00 אהובה אלחנתי מתאים לכולם (כניסה מרחוב אהרונוב) **חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 8.6**
רביעי 18:45 קרן ארבל מתאים לכולם **חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 3.6**
רביעי 20:00 קרן ארבל מתאים לכולם **חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 3.6**
שישי 08:00 טל וקנין מתאים לכולם (כניסה מרחוב אהרונוב. )**חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 5.6**
שישי 09:30 טל וקנין מתאים לכולם (כניסה מרחוב אהרונוב. )**חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 5.6**