loader

רובע י"ב - מתנ"ס י"ב

אב 4, אשדוד , אשדוד

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 18:45 ישראלה נתן מתאים לכולם **חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 1.6**
מי תהיה המדריכה שלך?