loader

פסגת זאב - מרכז ויצ"ו לעבודה קהילתית

רחוב חיים פזנר 1, ירושלים , ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 17:30 אהובה אלחנתי מתאים לכולם
שישי 9:00 אהובה אלחנתי מתאים לכולם
מי תהיה המדריכה שלך?