loader

פסגת זאב - מרכז ויצ"ו לעבודה קהילתית

רחוב חיים פזנר 1, ירושלים , ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 17:30 אהובה אלחנתי מתאים לכולם חד פעמי בתאריך 11.8 לא יתקיים מיפגש (ט באב), במקומו ניפגש ביום ב' (12.8) באותה השעה
שישי 9:00 אהובה אלחנתי מתאים לכולם
מי תהיה המדריכה שלך?