loader

פסגת זאב - מרכז ויצ"ו לעבודה קהילתית

רחוב חיים פזנר 1, ירושלים , ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שישי 08:30 אהובה אלחנתי מתאים לכולם **חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 19.6**
מי תהיה המדריכה שלך?