loader

מועדון ויצו אפרידר - אשקלון

רחוב קפסטט 30, אשקלון , אשקלון

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 17:00 ישראלה נתן נוער **חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 26.5**
שלישי 18:30 ישראלה נתן מתאים לכולם **חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 26.5**
שלישי 20:00 ישראלה נתן מתאים לכולם **חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 26.5**
שישי 08:15 ישראלה נתן מתאים לכולם **חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 22.5** קבוצת ויצו אשקלון יום ו' שפועלת לעת עתה מתנ"ס נוה אילן בחג השבועות יעבדו ביום חמישי 29/5 חד פעמי בשעה 08:00
מי תהיה המדריכה שלך?