loader

מועדון ויצו אפרידר - אשקלון

רחוב קפסטט 30, אשקלון , אשקלון

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 17:00 ישראלה נתן נוער 12.11 עקב המצב הבטחוני לא יתקיימו קבוצות
שלישי 18:30 ישראלה נתן מתאים לכולם 12.11 עקב המצב הבטחוני לא יתקיימו קבוצות
שלישי 20:00 ישראלה נתן מתאים לכולם 12.11 עקב המצב הבטחוני לא יתקיימו קבוצות
שישי 08:15 ישראלה נתן מתאים לכולם
מי תהיה המדריכה שלך?