loader

מרכז ויצו להעצמה נשית

מרכז אחת לאחת מרכז ויצו לצמיחה נשית, קינג ג'ורג' 35, תל אביב , תל אביב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שישי 8:30 אליזה דרמון מתאים לכולם חוזרת לפעילות: 9.4.21
שישי 9:45 אליזה דרמון מתאים לכולם חוזרת לפעילות: 9.4.21
מי תהיה המדריכה שלך?