loader

המשרד להגנת הסביבה

בנק ישראל 7, בניין ג'נרי ירושלים , ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 12:00 קרן ארבל לעובדי החברה **חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה **