loader

מרכז קהילתי רמות ספורטיב

שד' הערים התאומות 20 באר שבע , באר שבע

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 18:00 רות פרקל מתאים לכולם (כניסה מדרך נמיר 81 , חדר 104)
מי תהיה המדריכה שלך?