loader

אשכול פיס-בן גוריון

רח' בן גוריון 24- סניף נגיש , פתח תקווה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 16:30 גלית פרנקה נוער **חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 9.6**
שלישי 18:00 גלית פרנקה מתאים לכולם **חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 9.6**
רביעי 20:15 קריסטינה אהרון מתאים לכולם **חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 3.6**