loader

משכןן למוזיקה ומחול

בן גוריון 5 , אור יהודה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 09:00 איקה לייבוב מתאים לכולם (בחדר הירוק)
רביעי 18:15 איקה לייבוב נוער
רביעי 19:30 איקה לייבוב מתאים לכולם
מי תהיה המדריכה שלך?