loader

משכןן למוזיקה ומחול

בן גוריון 5 , אור יהודה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 09:00 איקה לייבוב מתאים לכולם (בחדר הירוק) **חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 1.6**
רביעי 18:15 איקה לייבוב נוער **חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 3.6**
רביעי 19:30 איקה לייבוב מתאים לכולם **חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 3.6**
מי תהיה המדריכה שלך?