loader

מועדון הקשישים - ליד אולם מופת

ההסתדרות , בית שאן

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 18:30 רונית גל מתאים לכולם
מי תהיה המדריכה שלך?