loader

מתנ"ס מבשרת ציון

רחוב הרקפת, מבשרת ציון , מבשרת ציון

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 18:30 טלי בדר מתאים לכולם בעקבות שיפוץ במתנס מבשרתהחל מה-1.11 ניפגש במקום חלופי: מתחת לאמפי מבשרת הכתובת בוויז: אמפי פארק קסטל רחבת העצמאות 1 מבשרת
שלישי 19:50 טלי בדר מתאים לכולם בעקבות שיפוץ במתנס מבשרתהחל מה-1.11 ניפגש במקום חלופי: מתחת לאמפי מבשרת הכתובת בוויז: אמפי פארק קסטל רחבת העצמאות 1 מבשרת
שישי 08:30 שומרה כהן מתאים לכולם בעקבות שיפוץ במתנס מבשרתהחל מה-1.11 ניפגש במקום חלופי: מתחת לאמפי מבשרת הכתובת בוויז: אמפי פארק קסטל רחבת העצמאות 1 מבשרת