loader

מבקר המדינה

רחוב הארבעה 19 , מגדלי התיכון , תל אביב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
חמישי 09:00 אילנה אלמגור לעובדי החברה תחילת פעילות 23.5 בהדרכת אילנה אלמגור: 054-2251917
מי תהיה המדריכה שלך?