loader

מתנ"ס ראשי - מעלה אדומים

דרך מדבר יהודה, מעלה אדומים , מעלה אדומים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 20:00 אהובה אלחנתי מתאים לכולם **חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 29.6**
מי תהיה המדריכה שלך?