loader

חברת LK

רחוב החרושת 28 אור יהודה , אור יהודה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 12:00 גלית פרנקה לעובדי החברה תחילת מחזור(2): 27.1.20 בהדרכת גלית פרנקה 052-6999964