loader

מתנ"ס מגוונים לוי

רח' ארלוזרוב 20 , רמת השרון , רמת השרון

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 18:00 קרני מולכו נוער (נפגשים במועדון) חד פעמי בערב סוכות (13.10) יתקיים מיפגש אחד בשעה: 9:00 בבוקר, בנוסף בסוכות (20.10) לא יתקיים מיפגש הנכם מוזמנים למיפגש חלופי ביום ג' ה-22.10 בשעה הרגילה.
ראשון 19:30 קרני מולכו מתאים לכולם (נפגשים במועדון) חד פעמי בערב סוכות (13.10) יתקיים מיפגש אחד בשעה: 9:00 בבוקר, בנוסף בסוכות (20.10) לא יתקיים מפגש הנכם מוזמנים למפגש חלופי ביום ג' ה-22.10 בשעה הרגילה.
מי תהיה המדריכה שלך?