loader

מתנ"ס מגוונים לוי

רח' ארלוזרוב 20 , רמת השרון , רמת השרון

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 18:00 קרני מולכו נוער (נפגשים במועדון) ** חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 14.6**
ראשון 19:30 קרני מולכו מתאים לכולם (נפגשים במועדון)
רביעי 18:45 רותי ארמה מתאים לכולם **חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 15.7** העתקת פעילות מויצו
מי תהיה המדריכה שלך?