loader

בית לזרוס

רח' הבעל שם טוב 47 , פתח תקווה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 19:00 אורלי רוט לנשים בלבד **חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 1.6**
רביעי 19:00 גלית פרנקה מתאים לכולם **חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 10.6**