loader

בית לזרוס

רח' הבעל שם טוב 47 , פתח תקווה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 19:00 אורלי רוט לנשים בלבד
רביעי 19:00 גלית פרנקה מתאים לכולם **חד פעמי בתאריך: 19.2 המפגש יוקדם לשעה-18:15