loader

אלתא-תעשיה אווירית אשדוד

אשדוד , אשדוד

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 16:30 ישראלה נתן לעובדי החברה **חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה **
מי תהיה המדריכה שלך?