loader

היכל התרבות - נס ציונה

רח' השיריון 1, נס ציונה , נס ציונה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 16:00 דליה צימרמן נוער **חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 1.6**
שני 17:15 דליה צימרמן מתאים לכולם **חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 1.6**
שני 18:30 דליה צימרמן מתאים לכולם **חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 1.6**
רביעי 09:00 רונית רוזמן מתאים לכולם **חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 3.6**
שישי 0800 קריסטינה אהרון מתאים לכולם **חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 5.6**
שישי 09:15 קריסטינה אהרון מתאים לכולם **חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 12.6**
שישי 10:30 קריסטינה אהרון מתאים לכולם **חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 5.6**